NAKADA Budo Ryu, RØDOVRE

Formål:

At samles i forståelse og godt kammeratskab, samt udbrede kendskabet til Budosport (Judo, Jiu-Jitsu, Selvforsvar, Iaido, Ken-Jutsu, Kobudo, Kendo m.v.) både kulturelt og sportsligt.

Medlemskab: For at blive medlem skal man være over 6 år. Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Træning:

På tirsdage i Foreningshuset

Kontingent:

Fastsættes på den årlige generalforsamling

Bestyrelsen:

Formand: Søren Olesen, Snehvidevej 22, 2730 Herlev, mobil: 2830895

Næstformand: Ove Olesen, Rævebakkevej 33 A, 2610 Rødovre

Kasserer: Elsebeth Strandberg, Hans Tausensgade 3, 2200 Kbh. N