Foreningshuset

Velkommen til Foreningshuset Højnæsvej

Foreningshuset Højnæsvej er en selvejende institution, hvis formål er at udleje lokaler samt at fremme og støtte idræts-, kultur-, fritids- og folkeoplysende aktiviteter i Rødovre.

29.januar 2021
 Til alle foreninger og lejere i Foreningshuset

De gældende restriktioner for at inddæmme corona smitten er blevet forlænget på ny.

Forlængelsen af restriktionerne blev annonceret på regeringens pressemøde torsdag d.28. januar 2021.

Alle foreninger og lejere opfordres derfor til fortsat at aflyse alle deres aktiviteter i Huset til og med søndag den 28. februar 2021.

Foreningshuset vil i god tid inden 28. februar 2021 udsende en meddelelse om, hvorvidt denne opfordring falder bort eller eventuelt forlænges på ny.

Ahmed Dhaqane                                                              Per Kühlmann

Formand                                                                            Næstformand

Jannie Brylle

Daglig leder

Vedrørende kontakt til Foreningshuset henvises til tidligere skrivelser, senest skrivelsen af 30. december 2020.

De gældende restriktioner kan ses på: coronasmitte.dk

  1. december 2020
    Til alle foreninger og lejere i Foreningshuset

Foreningshusets bestyrelse opfordrer alle foreninger og lejere til fortsat at aflyse alle aktiviteter i Huset.

Alle foreninger og lejere opfordres til fortsat at aflyse alle deres aktiviteter i Huset til og med søndag den 17. januar 2021.

Vores opfordring begrundes i forlængelsen af de nuværende restriktioner mod coronavirus, som regeringen annoncerede tirsdag den 29. december 2020.

Denne meddelelse vil blive sat op på alle indgange til Foreningshuset, og bestyrelsen håber, at I alle vil respektere opfordringen. I sagens natur kan vi ikke i praksis forhindre jeres færden i Foreningshuset, men vi appellerer indtrængende til den fornødne selvjustits.

Foreningshusets medarbejdere er hjemsendt i perioden frem til og med 17.januar 2021. Eventuelle henvendelser kan dog fortsat ske på mail kontor@foreningshuset.dk eller på telefon 36 72 32 00 i den daglige kontortid 9.30 til 14.00 mandag til fredag.

Foreningshuset vil i god tid inden 17. januar 2021 udsende en meddelelse om, hvorvidt denne opfordring falder bort eller eventuelt forlænges påny.

Ahmed Dhaqane                                                              Per Kühlmann

Formand                                                                      Næstformand