Foreningshuset

Velkommen til Foreningshuset Højnæsvej

Foreningshuset Højnæsvej er en selvejende institution, hvis formål er at udleje lokaler samt at fremme og støtte idræts-, kultur-, fritids- og folkeoplysende aktiviteter i Rødovre.

Nyheder

Til Foreningshusets foreningers repræsentant/er:
Sæt X i kalenderen allerede nu:
Onsdag den 4. april 2018 kl. 19.30
afholdes årets repræsentantskabsmøde.