Foreningshuset

Velkommen til Foreningshuset Højnæsvej

Foreningshuset Højnæsvej er en selvejende institution, hvis formål er at udleje lokaler samt at fremme og støtte idræts-, kultur-, fritids- og folkeoplysende aktiviteter i Rødovre.

25. marts 2021
Til alle foreninger og lejere i Foreningshuset

21. maj er Foreningshuset åbent igen for alle aktiviteter

Det følger af den ”Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark”, som blev indgået mellem regeringen og næsten alle Folketingets partier d. 22. marts. Aftalen kan ses på nettet.

Aftalen indebærer muligvis, at nogle af Foreningshusets foreninger kan genoptage deres aktiviteter tidligere.  Det gælder specielt for jer med børn og unge som deltagere. Bestyrelsen overlader trygt til hver enkelt forening at afgøre, om det inden for gældende regler er muligt for jer at genoptage jeres aktivitet i Huset inden 21. maj. Vi vil dog meget gerne have besked derom fra jer, hvis det er tilfældet.

Som det fremgår af ”Rammeaftalen”, så er alle beslutninger om genåbning betinget af udviklingen i smittetrykket. Hvis det ændres, kan ovenstående også blive ændret. Alle adfærdsregler om afstand og mundbind m.v. er fortsat gældende, ligesom man foreløbig stadig kun må samles 5 personer indendørs.

Med hensyn til det årlige repræsentantskabsmøde, der normalt afholdes i første halvdel af april, er det udskudt til efter 21. maj. Nærmere om dato for dets afholdelse vil fremkomme senere.

Ahmed Dhaqane                  Per Kühlmann                     Jannie Brylle

Formand                               Næstformand                      Daglig leder

Vedrørende kontakt til Foreningshuset henvises til tidligere skrivelser, senest skrivelsen af 30. december 2020.

De gældende restriktioner kan ses på: coronasmitte.dk