Foreningshuset

Velkommen til Foreningshuset Højnæsvej

24. marts 2020
Til alle foreninger og lejere i Foreningshuset

Foreningshuset er fortsat lukket frem til og med mandag d. 13. april
Statsministeren meddelte i går d. 23. marts, at de tiltag mod bekæmpelse
af corona virus, som blev indført d. 11. marts, nu forlænges til og med
mandag d. 13. april.
Det følger heraf, at Foreningshuset er lukket frem til denne dato, og at
alle foreninger og lejere forventes ikke at anvende Huset inden da.

Samtidig udsættes Repræsentantskabsmødet fastlagt til 15. april. En ny
dato for afholdelse af mødet vil blive fremsendt senere. Den nuværende
bestyrelse fortsætter indtil da.

Foreningshusets medarbejdere er hjemsendt i perioden frem til og med 13.
april. Eventuelle henvendelser kan dog fortsat ske på mail
kontor@foreningshuset.dk <mailto:kontor@foreningshuset.dk> eller på
telefon 36 72 32 00 i den daglige kontortid 9.30 til 14.00 mandag til
fredag.

Foreningshuset vil i god tid inden 13. april udsende en meddelelse om,
hvorvidt Huset fortsat vil være lukket efter den dato.

Ahmed Dhaqane       Per Kühlmann

Formand                   Næstformand

Foreningshuset Højnæsvej er en selvejende institution, hvis formål er at udleje lokaler samt at fremme og støtte idræts-, kultur-, fritids- og folkeoplysende aktiviteter i Rødovre.