Foreningshuset

Velkommen til Foreningshuset Højnæsvej

Foreningshuset Højnæsvej er en selvejende institution, hvis formål er at udleje lokaler samt at fremme og støtte idræts-, kultur-, fritids- og folkeoplysende aktiviteter i Rødovre.

  1. oktober 2020

Til alle foreninger og lejere i Foreningshuset

Foreningshusets bestyrelse opfordrer alle foreninger og lejere til at være opmærksomme på de nye skærpede regler mod corona smitten, som regeringen har indført fra d.d.

Reglerne indebærer bl.a., at der maksimalt må deltage 10 personer i en aktivitet i Foreningshuset, med mindre der er tale om børn og unge, hvor deltagerantallet er sat til 50. Der gælder muligvis også særlige regler for antallet af deltagere ved undervisningsaktiviteter.

Der er også krav om, at der skal bæres mundbind eller visir, når man færdes i Huset. Dette gælder dog ikke, når man sidder ned.

Alle foreninger og lejere opfordres til at sætte sig grundigt ind i reglerne inden for deres område.

Det følger af ovenstående, at Foreningshuset fortsat er tilgængeligt for brugerne i normalt omfang under den forudsætning, at I alle respekterer de af myndighederne fastsatte regler mod smittespredningen.

Når reglerne lempes eller på anden måde ændres, vil Foreningshuset snarest muligt efter orientere herom.

Bestyrelsen