Kurdisk Dansk Fællesskab i Rødovre

Foreningens formål:

Vores mål er at lave aktivitetstilbud til medlemmerne både indendørs og udendørs, socialt samvær, foredrag, studiekredse, debatskabende arrangementer, modersmålsundervisning, kurdiske traditioner og højtider og forskellige samværsaktiviteter.

Vi vil være med til at give de danske værdier og traditioner til dem der har svært ved at integrere sig, med vores erfaring og uddannelsesbaggrund, vil vi give dem mulighed for at henvende sig til os, da vi er parat til at hjælpe både de unge og de ældre i familien til enhver tid.

Formand :
Awrink Barawy
Tranebakken 107
2635 Ishøj
Mobil: 42 34 34 01
e-mail: awrink@hotmail.com