Danmarks Lungeforenings Lokalforening Rødovre

Formål:
Lokalforeningens formål er at udbrede kendskabet til Lungesagen og Danmarks Lungeforenings arbejde i Rødovre i henhold til Danmarks Lungeforenings formålsparagraf samt arbejde for, at borgere i Rødovre vil støtte foreningens arbejde.

Kontaktperson:
Anne Grethe Jørgensen
Ved Voldgraven 8C
2610 Rødovre
Mobil: 23 24 08 32
e-mail: annegj53@gmail.com