Ældresagen i Rødovre

Ældresagen i Rødovre holder til i Foreningshuset,
indgang C, lokale C. Velkommen.

Vi har åbent hus alle torsdage fra kl. 14-16.
Torsdage i lige uger  er vi her allerede fra kl. 11, hvor der kan ydes it-hjælp og forståelse i it-caféen.

Derudover tilbyder vi ældregymnastik hver tirsdag, hvor vi pt. har 2 hold i gang, og der er også plads til dig.

Bestyrelsen:

Formand:
René Christiansen
Mobil: 40 19 81 31
Mail: rene@christiansen.info

Næstformand:
Ture Skriver
Mobil: 23726943
Mail: skriver.biilmann@gmail.com